Ne brinite od danas sve je pod našim videonadzorom bezbednost je naša briga.... Video nadzor koji smo mi postavili pruža vam sigurnost u svakom trenutku.
  1. Različiti softverski paketi ( Grafički dizajn, Programerski paketi)
  2. Korišćenje informacionih sistema za preivredne subjekte (Računarske mreže, Serverskih aplikacija, Web aplikacija, Wap aplikacija)
  3. Držanja časova matematike i informatike osnovni, srednji i napredni nivo.